محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران – 26 تا 29 آذرماه سال 1398

نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه بین المللی تهران

هفتمین دوره نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

در محل نمایشگاه دائمی بین‌المللی تهران در تاریخ 26 آذرماه و به مدت چهار روز برگزار شد.

هدف از این نمایشگاه گردآوری شرکت‌ها و تولیدکنندگان ایرانی برای ارائه و فروش محصولات خود می‌باشند.

محصولات نمایشگاه در سه سطح و توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری حمایت می‌شود.

دکتر پیمان صالحی، معاون نوآوری و تجاری‌سازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درباره این نمایشگاه گفت: حضور قطعی ثبت‌نام کنندگان در نمایشگاه پس از تأیید فنی محصولات آن‌ها و محرز شدن نقش آنان

در بومی‌سازی و دستیابی به فناوری ساخت و یا تولید محصولات امکان‌پذیر خواهد بود.

محصولات نیز مطابق سال‌های قبل با دو سنجه سطح فناوری ذاتی و میزان بومی‌سازی،

ارزیابی و سطح‌بندی می‌شوند و شرکت‌ها می‌توانند دستورالعمل ارزیابی فنی محصولات را در سایت نمایشگاه مشاهده کنند.

شرکت بلورآزمای سنجش نور طراح و تولیدکننده اولین و تنها اسپکتروفتومتر تمام اتوماتیک و مانیتوردار در ایران

دارنده سطح یک حمایتی برای محصول مذکور می‌باشد. این نمایشگاه در تاریخ 29 آذرماه به کار خود پایان داد.