کالیبراسیون چرا اهمیت دارد و چگونه انجام میشود؟

تعریف کالیبراسیون یعنی ؟ یکی از اولین کارهایی که هنگام استفاده از ماشین حساب انجام می دهید
پاک کردن محاسبه قبلی است ، درست است.
اگر بدون پاک کردن ماشین حساب شروع به تایپ اعداد کنید ،
خطر وارد کردن عددی را دارید که از آخرین محاسبه قصد آن را ندارید.
بدیهی است که این محاسبه اشتباه را به شما ارائه می دهد.
این قابل مقایسه با آنچه کالیبراسیون انجام می دهد است.
درست همانطور که شماره را روی ماشین حساب پاک می کنید ،
کالیبراسیون یک طیف سنج صفر بودن طیف سنج را تضمین می کند.
مسائل و خطاهای احتمالی نیز در طی کالیبراسیون اصلاح می شوند.
بدون در نظر گرفتن تعداد دفعات استفاده از طیف سنج ، حداقل یک بار در سال باید کالیبراسیون انجام شود.
نتایج می تواند تحت تأثیر عدم استفاده طولانی مدت قرار گیرد و همچنین مواردی مانند گرد و غبار ایجاد شده
می تواند بر نتایج تأثیر منفی بگذارد.
اطمینان از کالیبراسیون دقیق برای دستیابی به نتایج قابل اطمینان و دقیق ضروری است.
کالیبراسیون براساس طیف سنج متفاوت خواهد بود ، اما مراحل نسبتاً جهانی هستند.
در حالی که کالیبراسیون معمولاً به تنظیم دستگاه قبل از استفاده اشاره دارد ،
اما انواع دقیق تری از کالیبراسیون وجود دارد که باید به عنوان بخشی از تعمیر و نگهداری منظم انجام شود.
طیف سنج نور دستگاهی است که تغییرات در عبور نور از ماده را تشخیص می دهد.
این ماده بیشتر در آزمایشگاه علمی هم در دوره های دانشگاهی و هم در صنایع حرفه ای مورد استفاده قرار می گیرد.
حتی اگر انواع مختلف ماشین ها دستورالعمل های خاصی دارند که با هر مدل مطابقت دارند ،
همه طیف سنج های نوری به یک شکل کار می کنند.
کالیبراسیون ابزار اولین قدم در استفاده صحیح از طیف سنج است.
طیف سنج را روشن کرده و اجازه دهید حداقل 10 دقیقه گرم شود.
نور محفظه را به طول موج دلخواه روی طیف سنج تغییر دهید.
یک “خالی” آماده کنید. وسط کویت را با محلول واکنشی که حاوی نمونه ناشناخته نیست پر کنید.
دو طرف کووت را با دستمال مرطوب کیم پاک کنید. با این کار هر روغنی که از دستان شما باقی مانده و اثر انگشت از کنار کووت برداشته می شود.
“خالی” را در محفظه طیف سنج قرار دهید.
درب محفظه را ببندید و منتظر بمانید تا اندازه گیری متوقف شود.
دکمه “صفر” را فشار دهید تا طیف سنج کالیبره شود.