دلیل اهمیت پیدا کردن رنگ سنجی این بود که،
رنگ هر لحظه از زندگی ما را احاطه کرده و از طریق بزرگ و کوچک،
آگاهانه و ناخودآگاه بر احساسات، رفتارها و باورهای ما تأثیر می گذارد.
رنگ می تواند خلق و خوی ایجاد کند، ما را در مورد خطر هشدار دهد،
اطلاعات حیاتی به ما بدهد و حتی باعث شادی ما شود.
علی رغم حضور جهانی رنگ، توصیف آن همچنان ناپایدار است،
بخشی از آن به دلیل تغییر در درک رنگ از فردی به فرد دیگر و بخشی به دلیل کمبود توصیف کننده
برای هر یک از میلیون ها سایه دیده شده توسط چشم انسان است.
اندازه گیری ابزاری رنگ فراتر از محدودیت های ادراک و واژگان انسان است و به ما امکان می دهد
تا اطلاعات رنگ را به عنوان داده های عینی بدست آوریم،
یک زبان مشترک رنگی ایجاد کنیم که برای برقراری ارتباط در داخل و بین صنایع سراسر جهان ضروری است.
دو نوع پیشرفته ترین ابزار اندازه گیری رنگ، رنگ سنجها و اسپکتروفتومترها هستند
که هر دو از فن آوری های پیشرفته ای برای دقیق و دقیق تعیین و تعیین رنگ استفاده می کنند.
این ابزارها گرچه از نزدیک با هم مرتبط هستند،
دارای ویژگی های منحصر به فردی هستند که ممکن است
یکی را برای نوع خاصی از اندازه گیری مناسب تر از دیگری کنند.
درک ویژگی های یک رنگ سنج در مقابل اسپکتروفتومتر می تواند
به شما کمک کند بهترین ابزار را برای برنامه خود انتخاب کنید.

رنگ سنج چیست؟

یک رنگ سنج برای انجام نوعی تجزیه و تحلیل نمونه فیزیکی
با تقلید از درک چشم و مغز انسان طراحی شده است،
به این معنی که اندازه گیری های آن با ادراک انسان ارتباط دارد.
به عبارت دیگر، برای دیدن رنگ به روش ما طراحی شده است.
رنگ سنجی

چگونه کار میکند؟

میزان استفاده از یک رنگ سنج اغلب براساس قانون Beer-Lambert است،
که به ما می گوید غلظت یک ماده محلول متناسب با جذب آن است.
رنگ سنج با یک منبع نور ساده شروع می شود.
با کمک یک عدسی و فیلترهای جذب سه محوری،
پرتوی نور به یک طول موج منفرد متمرکز تبدیل می شود
و سپس به محلول نمونه منتقل می شود.
در طرف دیگر محلول یک آشکارساز فوتوسل قرار دارد که مشخص می کند
چه مقدار از طول موج جذب شده است.
آشکارساز به پردازنده و نمایشگر دیجیتال متصل است
که خروجی قابل خواندن نتایج را ارائه می دهد.

مزایای رنگ سنجی چیست؟

**آنها بیشتر قابل حمل هستند.
رنگ سنج ها از پیچیدگی کمتری برخوردار هستند،
بنابراین ممکن است حرکت یا استفاده در مزرعه آسان تر باشد.
**آنها به سرعت کار می کنند.

معایب رنگ سنجی:

**آنها طیف کاملی از داده ها را ارائه نمی دهند.
لذا اگر به داده های زیادی احتیاج ندارید عالی هستند،
اما آنها نمی توانند اطلاعات طیفی درباره نمونه شما را ارائه دهند.
**یک رنگ سنج منابع نوری و فیلترهایی را که امکان اندازه گیری اضافی را فراهم می کند، نخواهد داشت.
**آنها همه کاره نیستند. رنگ سنج ها فاقد قابلیت کاربرد هستند،
زیرا هدف اصلی آنها مقایسه محصولات با یک نمونه از پیش تعریف شده است.
**آنها برای تحقیق یا برنامه های کاربردی محصول مناسب نیستند
زیرا فاقد دقت و اجزای قابل تنظیم هستند.
**آنها نمی توانند دگرگونی را تشخیص دهند.
دگرگونی (Metamerism) زمانی اتفاق می افتد که رنگ ها در یک شرایط نوری یکسان به نظر برسند.
اما در شرایط دیگر به عنوان مثال، نور فلورسنت ممکن است
یک محصول را کاملا متفاوت از آنچه در نور خورشید نشان می دهد، ایجاد کند.
رنگ سنجها نمی توانند این اتفاق را شناسایی و تنظیم کنند.

اسپکتروفتومتر چیست؟

**اسپکتروفتومتر ابزاری است که برای تجزیه و تحلیل نمونه فیزیکی از طریق اندازه گیری رنگ طیف طراحی شده است. با ارائه تجزیه طیفی طول موج به طول موج از ویژگی های بازتاب، جذب، یا انتقال نمونه، داده های دقیق فراتر از آنچه توسط چشم انسان قابل مشاهده است، تولید می کند. در صورت تمایل، می توان از اسپکتروفتومترها برای محاسبه اطلاعات رنگ سنجی نیز استفاده کرد.
**اسپکتروفتومترها بسیار باورنکردنی و دقیق هستند و دامنه گسترده ای از داده ها را ارائه می دهند. آنها از اجزای مشابه رنگ سنجی اما با تغییرات جزئی استفاده می کنند.

اسپکتروفتومتر چگونه کار میکند؟

طرح اولیه یک اسپکتروفتومتر مانند یک رنگ سنج است، اما با  تغییرات بیشتر، و همچنین برخی از اجزای مختلف. یک روشنگر منبع نوری را روی یک جسم و از طریق منشور، گریتینگ یا فیلتر قرار می دهد. سپس یک باند از طول موج مورد نظر برای تاباندن به نمونه جدا می کند. سپس یک سنسور نوری را که توسط نمونه جذب نمی شود، شناسایی کرده و داده ها را به پردازنده یا رایانه مجهز به نرم افزار مناسب منتقل می کند. این می تواند مواردی مانند بازتاب، شفافیت و روشنایی همراه را تشخیص دهد.
اسپکتروفتومتر

مزایای اسپکتروفتومتر:

**آنها فوق العاده جامع هستند. یک اسپکتروفتومتر از سخت افزار پیشرفته تری برخوردار است
**آنها همه کاره هستند. به طور معمول می توانید تنظیمات نور و ناظر را تنظیم کنید تا فقط گزینه های مناسب را در دستگاه اسپکتروفتومتر بدست آورید.
**کار با نرم افزار قدرتمند. اسپکتروفتومترها با ادغام با نرم افزار، یک روش جامع جدید برای بررسی و تجزیه و تحلیل داده های خارج از نمایشگر داخلی ارائه می دهند.