سیستم اسپکتروسکوپی بازتابی

در سیستم بازتابی، طیف‌سنج به کمک فیبرنوری و منابع نوری طیف‌گیری را در ناحیه مرئی – فرابنفش – فروسرخ نزدیک (UV-VIS-NIR) انجام داده و اطلاعات مورد نیاز کاربر را بر روی صفحه نمایش کامپیوتر نمایش می‌دهد.

سیستم طیف‌سنجی بازتابی شامل اجزای زیر می‌باشد:

 1. طیف‌سنج
 2. منبع نوری دوتریم هالوژن یا منبع نوری هالوژن تنگستن
 3. پروب بازتابی 90 درجه یا 45 درجه
 4. نگهدارنده پروب بازتابی

کاربردها

 • پزشکی
 • علوم تغذیه
 • داروسازی
 • صنعت
 • بیوشیمی
 • بهداشت محیط
 • زمین‌شناسی
 • شیمی
 • نساجی
 • آزمایشگاهی
 • کشاورزی
 • و غیره