اسپکتروفتومتر سینگل بیم

Model: AURORA

( UV-VIS-NIR )

single beam

اولین و تنها اسپکتروفتومتر تمام اتوماتیک و مانیتوردار در ایران

  • single beam 2

دانلود کاتالوگ محصول
و مقایسه آن
با شرکت‌های خارجی

spectrophotometers