اسپکتروفتومتر
Single Beam

(VIS-NIR)

single beam

اولین و تنها اسپکتروفتومتر تمام اتوماتیک و مانیتوردار در ایران

دانلود کاتالوگ محصول
و مقایسه آن
با شرکت‌های خارجی