سیستم اسپکتروسکوپی بازتابی

در سیستم بازتابی، طیف‌سنج به کمک فیبرنوری و منابع نوری طیف‌گیری را در ناحیه مرئی – فرابنفش – فروسرخ نزدیک (UV-VIS-NIR) انجام داده و اطلاعات مورد نیاز کاربر را بر روی صفحه نمایش کامپیوتر نمایش می‌دهد.

سیستم طیف‌سنجی بازتابی شامل اجزای زیر می‌باشد:

1. طیف‌سنج

2. منبع نوری دوتریم هالوژن یا منبع نوری هالوژن تنگستن

3. پروب بازتابی 90 درجه یا 45 درجه

4. نگهدارنده پروب بازتابی

سیستم اسپکتروسکوپی بازتابی

 

 

دانلود کاتالوگ

 

کاربردها

• صنعت

• شیمی

• نساجی

• پزشکی

• علوم تغذیه

• داروسازی

• بیوشیمی

• بهداشت محیط

• زمین‌شناسی

• آزمایشگاهی

• کشاورزی

• و غیره