سیستم اسپکتروسکوپی جذب و عبور

در سیستم جذب و عبور، طیف‌سنج به کمک فیبرنوری و منابع نوری طیف‌گیری را در ناحیه مرئی – فرابنفش – فروسرخ نزدیک (UV-VIS-NIR) انجام داده و اطلاعات مورد نیاز کاربر را بر روی صفحه نمایش کامپیوتر نمایش می‌دهد.

سیستم طیف‌سنجی جذب و عبور شامل اجزای زیر می‌باشد:

1. طیف‌سنج

2. منبع نوری دوتریم هالوژن یا منبع نوری هالوژن تنگستن

3. فیبر نوری

4. کاوت

5. هولدر کاوت

سیستم اسپکتروسکوپی جذب و عبور


دانلود کاتالوگ

کاربردها

• زمین‌شناسی

• شیمی

• نساجی

• پزشکی

• علوم تغذیه

• داروسازی

• صنعت

• بیوشیمی

• بهداشت محیط

• آزمایشگاهی

• کشاورزی

• و غیره