آیا هرگز تعجب کرده اید که در گذشته دارو های تجویزی و داروهای تجربی چه شکلی بود؟

من فیلمهای قدیمی را تصور می کنم، جایی که دندانهای چسبان تنها گزینه های شما برای تسکین درد بودند.

برای ما خوشبختانه، داروهای امروزی از ترکیبات ارگانیکی استفاده می کنند که ثابت شده است

گیرنده های خاص درد را مسدود می کنند.

اما بدون تجزیه و تحلیل کیفی این ترکیبات با استفاده از طیف سنجی اشعه ماوراء بنفش،

سطح خطرناک آنها می تواند برای بدن انسان مضر و یا حتی سمی شود و باعث

آسیب جدی به اندام های داخلی یا حتی مرگ شود.

تجزیه و تحلیل کیفی ترکیبات آلی را می توان از طریق فرآیند ساده طیف سنجی UV انجام داد.

اسپکتروفتومترهای ماوراء بنفش مناطق مرئی نور ماوراء بنفش را اندازه گیری می کند و می تواند اطلاعات ارزشمندی در مورد سطح مواد فعال موجود در ترکیبات دارویی و همچنین شناسایی هرگونه ناخالصی ارائه دهد.

با اندازه گیری میزان جذب تابش اشعه ماوراء بنفش نور، تجزیه و تحلیل اسپکتروفتومتری می تواند

این میزان را با سرعت بسیار دقیق اندازه گیری کند.

کاربردهای طیف سنجی اشعه ماوراء بنفش در سنجش دارو یا حوزه داروسازی

تجزیه و تحلیل کیفی از طریق روش های اسپکتروفتومتری تنها با مقادیر اندک نمونه، به نتایج سریع و دقیق می رسد.

این ابزار دقیق و سریع به خاطر ارزش اقتصادی و سازگاری به یک ابزار اساسی در صنعت داروسازی تبدیل شده است.

تجزیه و تحلیل کیفی در بسیاری از اشکال اصلی ترکیبات آلی بسیار مفید بوده و به سلامت و ایمنی بیمار کمک می کند.

یکی از رایج ترین داروهای مورد استفاده در سراسر جهان، پاراستامول است.

پاراستامول یا استامینوفن یک داروی بدون نسخه رایج است و در بسیاری از داروهای تجویزی نیز یافت می شود.

نوع رایج تر این ترکیبات دارویی تیلنول است.

این ماده تسکین دهنده درد هنگام استفاده به عنوان دستورالعمل، کاملاً بی خطر است.

با این حال، مصرف بیش از حد حاد پاراستامول می تواند به طور بالقوه کشنده باشد

و سمیت آن عامل اصلی نارسایی کبد در بیشتر کشورهای غربی است.

تجزیه و تحلیل کیفی این اطمینان را می دهد که در فرایند اندازه گیری ترکیبات فعال به صورت دقیق بوده و عاری از ترکیبات ناخالص است.

نتایج حاصل از این روشها داده هایی را ارائه می دهد که می توانند برای کنترل کیفیت و ثبات در فرمولاسیون محصول مورد استفاده قرار گیرند.

داشتن نتایج دقیق این اطمینان را می دهد که از دوز و اندازه گیری مناسب برای کاربردهای از پیش تعیین شده استفاده می شود.کاربردهای تجزیه و تحلیل کمی از طریق طیف سنجی به محققان داروسازی امکان می دهد ترکیبات آلی را به روشنی شناسایی و مقایسه کنند تا اطمینان حاصل شود که مولکولهای دارو به درستی توسط بدن جذب شده و در مکانهای مناسب توزیع می شوند. هر مؤلفه تحقیقات دارویی از شناسایی ترکیبات فعال یا آنالیز پروتئین به ارائه اسپکتروفتومترها بستگی دارد تا بتواند آنالیز کیفی و فرمولاسیون دقیق دارو را ارائه دهد.

اسپکتروفتومتر و دارو