اندازه گیری کیفیت آب و یا تعیین کیفیت آب دشوار است.

هنگامی که ما یک لیوان را با شیر آب آشپزخانه خود پر می کنیم،

اکثریت با وضوح مایع، کیفیت آب را ارزیابی می کنند.

با این حال، بسیاری از ذرات میکروسکوپی ناشناخته یا اجزای شیمیایی برای چشم انسان نامرئی هستند

و خطرات بالقوه ای را ایجاد می کنند و از اینرو با کیفیت آب تداخل می کنند.

اسپکتروفتومتری یک راه حل برای تعیین آلودگی های ناشناخته ارائه می دهد،

که یک فرایندی ضروری برای بسیاری از کاربردهاست.

از جمله ی آن ها می توان به آب آشامیدنی یا کمک به ایمنی و حفاظت از محیط زیست اشاره کرد.

راه های مختلف اندازه گیری کیفیت آب

کیفیت آب برای انواع کاربردها از جمله موارد مربوط به حفاظت از محیط زیست،

آب آشامیدنی و همچنین مصارف صنعتی که کیفیت آب و خلوص آنها ضروری است بسیار مهم است.

آزمایش های ساده و راحتی ساخته شده است که از مقایسه نمونه رنگ و حس بینایی

برای نظارت بر کیفیت آب استفاده می شود، اما این ابزارهای اندازه گیری قادر به ارائه اطلاعات کمی

برای تجزیه و تحلیل مؤثر نیستند.

بسیاری از این کیت های آزمایش نیز از مواد واکنش دهنده شیمیایی برای تهیه یک راهنمای تصویری برای تجزیه و تحلیل استفاده می کنند، که خود نمونه را آلوده می کند.

تجزیه و تحلیل از طریق اسپکتروفوتومتری جایگزینی غیر مخرب برای اندازه گیری آلاینده هایی است

که ممکن است در منابع آب ما پنهان شوند. این شکل از تجزیه و تحلیل کمی قابل استفاده و بسیار دقیق است

و خطر خطای انسانی را برطرف می کند. استانداردهای کیفیت و خلوص آب به داده های عینی از طریق تجزیه و تحلیل اسپکتروفتومتری نیاز دارند تا به منظور رعایت دستورالعمل های دقیق مانند استاندارد های APHA (انجمن بهداشت عمومی آمریکا) برای کیفیت آب استفاده شوند. اسپکتروفتومتر اندازه گیری های رنگی APHA را با استفاده از شاخص رنگ Hazen اندازه گیری می کند و تجزیه و تحلیل دقیقی از کیفیت و خلوص آب ارائه می دهد.

مزایای اندازه گیری

کاربردهای آنالیز کیفیت آب بیشمار است. اسپکتروفتومتری می تواند در تعیین آلودگی روغن و گریس در منابع بزرگ آب کمک کند، همچنین امکان شناسایی ردیابی چند دقیقه آهن در منابع آب آشامیدنی را فراهم می کند. تجزیه و تحلیل شیمیایی دریایی با استفاده از اسپکتروفتومترها می تواند میزان کلروفیل و نیترات را تعیین کند تا سلامت اقیانوس ها و آبراه های ما را تعیین کند.

اسپکتروفتومترها نه تنها مقدار رنگ، بلکه طول موج مشخصی از نور را اندازه گیری می کنند، که به طبقه بندی خصوصیات دقیق اجزای شیمیایی موجود در منابع مختلف آب کمک می کنند. اندازه گیری دقیق مقادیر جذب به شناسایی و تعیین کمیت میزان این ترکیبات کمک می کند و اطلاعات ارزشمندی در مورد کیفیت آب ارائه می دهد. این داده ها می توانند به تعیین ایمنی آب آشامیدنی و تشخیص سطح سمی مواد افزودنی که ممکن است خطری برای سلامتی انسان باشد، کمک می کند. اندازه گیری اجزای مغذی از آب شیرین و آب دریا با تجزیه و تحلیل اسپکتروفتومتری اطلاعات ارزشمندی را در اختیار محققان قرار می دهد که مستقیماً به کیفیت آب مربوط می شوند و می توانند حتی کوچکترین تغییرات را تشخیص دهند.

اسپکتروفتومتر و آب و فاضلاب