صفحه نمایش HMI یا Human-Machine Interface به چه معناست؟

HMI به چه معناست؟ HMI یا Human-Machine Interface به معنای رابط بین ماشین و انسان است. در حالی که این اصطلاح از لحاظ فنی می تواند برای هر صفحه ای که به کاربر امکان تعامل با یک دستگاه را می دهد، اعمال شود. اما HMI معمولاً در زمینه یک فرآیند صنعتی مورد استفاده قرار می [...]