طیف سنجی فلورسانس

طیف سنج به همراه فیبرنوری و منبع نوری مورد نظر طیف فلورسانس مواد را گرفته و

اطلاعات مورد نیاز کاربر را بر روی صفحه نمایش کامپیوتر نمایش می‌دهد.

طیف‌سنجی فلورسانس شامل اجزای زیر است:

1. طیف سنج

2. منبع نوری دوتریم-هالوژن یا منبع نوری هالوژن-تنگستن

3. فیبر نوری

4. فیلتر

5. کاوت

6. هولدر کاوت

طیف سنجی فلورسانسدانلود کاتالوگ

کاربردها

• زمین‌شناسی

• شیمی

• نساجی

• صنعت

• بیوشیمی

• بهداشت محیط

• پزشکی

• علوم تغذیه

• داروسازی

• آزمایشگاهی

• کشاورزی

• و غیره